Firma Fides 2 Sp. z o.o. o numerze NIP 5242303793
otrzymała subwencję finansową w ramach
programu rządowego udzieloną przez PFR S.A.